Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Kerkmuziek ‘God hoopt dat de mens Hem kan kennen en begrijpen’ (Nederlands)

Video’s met gezangen 691  2019-03-20

Kerkmuziek ‘God hoopt dat de mens Hem kan kennen en begrijpen’ (Nederlands)

I

Sinds Gods eerste contact met de mensheid heeft Hij haar constant,

voortdurend Zijn essentie en wat Hij is en heeft onthuld.

Of mensen het al dan niet altijd zien of begrijpen,

God spreekt en werkt om Zijn gezindheid en essentie te tonen.

Nooit verhuld, nooit verborgen, vrijgegeven zonder voorbehoud,

Gods essentie en gezindheid, Zijn wezen en Zijn bezit,

worden onthuld als Hij werkt en bezig is met de mensheid.

II

God hoopt dat de mens Hem begrijpt, Zijn wezen, gezindheid,

Hij wil niet dat Hij worden beschouwd als eeuwige geheimen.

Ook wil Hij niet dat de mens Hem ziet als een onoplosbaar raadsel.

Nooit verhuld, nooit verborgen, vrijgegeven zonder voorbehoud,

Gods essentie en gezindheid, Zijn wezen en Zijn bezit,

worden onthuld als Hij werkt en bezig is met de mensheid.

III

Slechts als de mensheid God kent

kan zij de weg voorwaarts kennen, waardig door God geleid te worden.

Ze zal leven onder Zijn heerschappij, in Zijn licht en zegen.

Nooit verhuld, nooit verborgen, vrijgegeven zonder voorbehoud,

Gods essentie en gezindheid, Zijn wezen en Zijn bezit,

worden onthuld als Hij werkt en bezig is met de mensheid.

Nooit verhuld, nooit verborgen,

worden onthuld als Hij werkt en bezig is met de mensheid.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.