Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Gezang Gods woorden ‘God arriveert zachtjes onder ons’ (Nederlandse muziek)

Video’s met gezangen 1386  2019-03-24

Gezang Gods woorden ‘God arriveert zachtjes onder ons’ (Nederlandse muziek)

God is stil, en is nooit aan ons verschenen,

en toch is Zijn werk nooit gestopt.

Hij overziet alle velden en beheerst alle dingen,

Hij neemt alle woorden en daden van de mens waar.

Zijn management is in stappen en volgens Zijn plan.

Het gaat in stilte vooruit, zonder dramatisch gevolg,

en toch komen Zijn voetstappen steeds dichter bij de mensheid,

en Zijn rechterstoel wordt met de snelheid van het licht in het universum geplaatst,

meteen gevolgd door Zijn afdaling van de troon onder ons.

Wat een statig schouwspel, wat een waardig en plechtig beeld.

Zoals een duif, zoals een brullende leeuw, komt de Geest onder ons allen.

Hij is wijs, Hij is rechtvaardig en majesteitelijk,

in stilte komt Hij onder ons, met autoriteit

en gevuld met liefde en compassie, gevuld met liefde en compassie.

En wij gaan gewoon door met onze bezigheden, alsof Hij niks met ons van doen heeft.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.