Christelijke film ‘Wat een prachtige stem’ Clip 5 - Gods oordeel van de laatste dagen is de redding van de mens

Sommige mensen lezen de woorden van God en zien dat het soms om onverbiddellijke zaken gaat, zoals het oordeel van de mensheid, veroordeling en vervloeking. Ze denken dat als God mensen oordeelt en vervloekt, ze zullen worden veroordeeld en gestraft. Hoe kan men beweren dat deze vorm van oordeel bedoeld is om de mensheid te zuiveren en te redden? God zegt: “Wat God vervloekt is de ongehoorzaamheid van de mens en wat Hij oordeelt zijn de zonden van de mens.” “De ernstige onthullingen van het woord zijn allemaal bedoeld om je naar het juiste pad te leiden” (Het Woord verschijnt in het vlees). Wat is de juiste manier om het werk van het oordeel van God in de laatste dagen te begrijpen?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl