Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

God is liefde ‘God behandelt de mens als Zijn dierbaarste’ (Nederlands)

Video’s met gezangen 3901  2018-12-12

God is liefde ‘God behandelt de mens als Zijn dierbaarste’ (Nederlands)

I

God schiep de mens;

hetzij de mens ontaard is

hetzij ze Hem volgen,

God behandelt de mens als dierbaar,

je zou kunnen zeggen, als Zijn familie.

De mens is geen speelgoed voor Hem.

II

Hij is de Schepper en de mens is Zijn creatie.

Lijkt of ’t niveau verschilt,

maar al wat God doet voor mensen, gaat verder dan hun relatie.

God houdt van de mens, Hij zorgt en bekommert zich om hen.

Onvermoeibaar geeft Hij aan de mens,

en niets is Hem teveel,

noch verwacht Hij lof en eer.

III

Voor Hem is de mens redden,

hen voorzien van om het even wat

geen eerbetoon.

Alleen op Zijn eigen manier,

door Zijn essentie, wat Hij heeft en is,

voorziet Hij de mens in kalmte en rust.

Hoeveel de mens ook moge krijgen van Hem,

God vraagt niets terug.

Het is zo bepaald door Zijn essentie;

Hij is trouw aan Zijn gezindheid.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.