Kerkgezang ‘Ik ben maar een klein geschapen wezen’ | Prachtige muziek

Video’s met gezangen 332  2020-01-10

Couplet 1

Oh God! Het maakt niet uit of ik aanzien heb of niet,

ik begrijp mezelf nu.

Als mijn aanzien groot is, is dat door uw verhoging.

Als mijn aanzien laag is, is dat door uw ordening.

Oh God! Ik heb geen keuzes, ik heb geen klachten.

Alles is in uw handen.

U gebood dat ik geboren zou worden

in dit land, tussen deze mensen,

en ik moet alleen maar gehoorzaam zijn onder uw heerschappij.

Ik ben niet meer dan een klein schepsel,

tot leven gebracht door de Heer van de schepping.

U maakte me, en nu heeft u me geplaatst

in uw hand, naar uw genade.

Ik wil uw werktuig en uw contrast zijn.

Want het is wat u gebood

en niemand kan dat ooit veranderen.

Alle dingen zijn in uw handen.

Couplet 2

Oh God! Ik focus niet op aanzien, dat doe ik niet.

Ik ben slechts één van de schepsels.

Als u me in het meer van vuur en zwavel gooide,

in de bodemloze put, ben ik niet meer dan een schepsel.

Ik ben niet meer dan een klein schepsel,

tot leven gebracht door de Heer van de schepping.

U maakte me, en nu heeft u me geplaatst

in uw hand, naar uw genade.

Ik wil uw werktuig en uw contrast zijn.

Want het is wat u gebood

en niemand kan dat ooit veranderen.

Alle dingen zijn in uw handen.

Couplet 3

Als u mij gebruikt, ben ik een schepsel.

Als u me vervolmaakt, ben ik nog steeds een schepsel.

Als u me niet vervolmaakt, zal ik nog steeds van u houden

omdat ik slechts een schepsel ben.

Ik ben niet meer dan een klein schepsel,

tot leven gebracht door de Heer van de schepping.

U maakte me, en nu heeft u me geplaatst

in uw hand, naar uw genade.

Ik wil uw werktuig en uw contrast zijn.

Want het is wat u gebood

en niemand kan dat ooit veranderen.

Alle dingen zijn in uw handen.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp