Documentaire | Kronieken van geloofsvervolging in China (Officiële trailer)

Films religieuze vervolging 677  2019-02-23
Bekijk de hele film

De documentaire Chronicles of Religious Persecution in China gaat met name over het ware verhaal van twee christenen die op het Chinese vasteland wonen en die beiden om hun geloof werden vervolgd en uiteindelijk vermoord door de CCP-regering. Het is een accurate, objectieve weergave van de vervolgingen door de CCP-regering die Chinese christenen hebben ervaren. Er wordt een grondig beeld geschetst van de huidige toestand van de godsdienstvrijheid voor Chinese christenen en van de grove mensenrechtenschendingen. Deze film is een momentopname van de onderdrukking en vervolging door de CCP-regering waaraan talloze Chinese christenen en hun familieleden worden blootgesteld. Hij laat bovendien zien in welke omstandigheden Chinese christenen en hun familieleden moeten zien te overleven.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp