Oprechte liefde voor God komt diep vanuit het hart. Die liefde bestaat alleen op basis van de kennis die de mens van God heeft. Wanneer iemands hart zich volledig tot God keert, heeft hij God lief. Maar die liefde is daarom niet noodzakelijk zuiver of volkomen. Dat komt omdat er een bepaalde afstand is tussen iemands hart volledig tot God keren en een werkelijk begrip van God en werkelijke adoratie voor Hem hebben. De manier om ware liefde voor God te ontwikkelen en Gods gezindheid te leren kennen, is je hart volledig tot God te keren. Nadat ze hun ware hart aan God overgeven, begint het binnengaan in het ervaren van het leven. Daardoor verandert hun gezindheid, neemt hun liefde voor God gestaag toe en neemt ook hun kennis van God gestaag toe. Je hart tot God keren is dus de voorwaarde om op het juiste pad van levenservaring te raken. Mensen die hun hart voor God plaatsen, hebben alleen een hart dat naar Hem verlangt maar Hem niet liefheeft, want zij hebben geen begrip van Hem. Hoewel ze in deze toestand wel enige liefde voor Hem hebben, is die niet spontaan en niet oprecht. Dat komt omdat alles wat uit het vlees van de mens voortkomt een emotioneel effect is en niet uit werkelijk begrip voortkomt. Het is slechts een tijdelijke impuls en het kan geen aanhoudende adoratie zijn. Wanneer mensen geen begrip van God hebben, kunnen zij Hem alleen liefhebben op basis van hun eigen voorkeuren en individuele opvattingen. Dergelijke liefde kun je geen spontane liefde of oprechte liefde noemen. Wanneer iemands hart zich oprecht tot God richt, denkt hij in alles aan Gods belangen. Maar heeft hij geen begrip van God, dan kan hij geen oprechte, spontane liefde hebben. Hij kan dan alleen enkele functies voor de kerk en wat van zijn plicht vervullen, maar dat is zonder basis. Zo iemand heeft een gezindheid die moeilijk te veranderen is. Dergelijke mensen streven niet naar de waarheid of begrijpen die niet. Zelfs als iemand zijn hart volledig tot God keert, betekent dat niet dat zijn hart van liefde voor God helemaal zuiver is. Iemand met God in zijn hart hoeft immers niet altijd liefde in zijn hart voor God te hebben. Dit heeft te maken met het onderscheid tussen iemand die wel of niet naar begrip van God streeft. Heeft iemand begrip van Hem, dan blijkt daaruit dat zijn hart volledig tot God is gekeerd. Dan blijkt daaruit dat zijn oprechte liefde voor God in zijn hart spontaan is. Alleen zo iemand heeft God in zijn hart. Je hart tot God keren is een voorwaarde om op het juiste pad te raken, God te begrijpen en liefde voor God te bereiken. Het geeft niet aan dat je plicht om God lief te hebben is vervuld. Het geeft ook niet aan dat je oprechte liefde voor Hem hebt. De enige manier om oprechte liefde voor God te ontwikkelen, is je hart tot Hem te keren. Dat is ook het eerste wat een van Zijn schepselen behoort te doen. Degenen die God liefhebben, zijn allemaal mensen die het leven zoeken. Dat wil zeggen: mensen die de waarheid zoeken en mensen die God echt willen. Zij hebben allemaal de verlichting van de Heilige Geest en zijn door Hem bewogen. Zij kunnen allemaal door God worden geleid.

uit ‘Oprechte liefde voor God is spontaan’

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp