Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Gezang Gods woorden ‘Geef ziel en lichaam om Gods opdracht te vervullen’ Officiële muziek video

Video’s met gezangen 701  2019-05-29

Gezang Gods woorden ‘Geef ziel en lichaam om Gods opdracht te vervullen’ Officiële muziek video

I

Als leden van het mens’lijk ras,

als toegewijde volgelingen van Christus,

is onze taak, onze verantwoordelijkheid

om onze ziel en lichaam te geven

aan de vervulling van Gods opdracht.

Want heel ons wezen komt van God,

en wij bestaan dankzij Zijn heerschappij.

Want heel ons wezen komt van God,

en wij bestaan dankzij Zijn heerschappij.

II

Als onze ziel en lichaam niet in dienst staan

van Gods opdracht of van de menselijke rechtvaardige zaak,

zal onze ziel onwaardig zijn voor wie gemarteld is

in de naam van Gods opdracht,

en God onwaardig zijn,

Hij die ons alles geeft.

Want heel ons wezen komt van God,

en wij bestaan dankzij Zijn heerschappij.

Want heel ons wezen komt van God,

en wij bestaan dankzij Zijn heerschappij.

Want heel ons wezen komt van God,

en wij bestaan dankzij Zijn heerschappij.

Want heel ons wezen komt van God,

en wij bestaan dankzij Zijn heerschappij.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl