Ooit was Zhang Ming’en prediker in een huiskerk. Hij geloofde al jaren in de Heer en al die tijd predikte, werkte en leed hij en putte hij zich uit voor de Heer. Hij geloofde dan ook dat hij oprecht berouw en verandering had bewerkstelligd. Tijdens een kerkverkiezing moest Zhang Ming’en echter toezien hoe andere broeders en zusters tot kerkleider of deken werden benoemd, terwijl hem de plicht van het houden van bijeenkomsten werd toebedeeld. Hoewel hij dit ogenschijnlijk aanvaardde en zich erbij neerlegde, was hij er buitengewoon ongelukkig mee. Als zijn vrouw zegt dat hij niet oprecht berouw heeft getoond en niet is veranderd, is Zhang Ming’en niet overtuigd, waarna zich een briljante discussie ontspon …. Wat is dat precies, oprecht berouw en oprechte verandering? Bekijk de sketch ‘Heb je echt berouw?’ om de antwoorden te vinden.

Meer bekijken:

Sketch | ‘De Heer klopt aan’ Heb je de stem van God gehoord?

https://nl.easternlightning.org/videos/the-Lord-is-knocking.html

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.