God zegt: “De woorden van God kunnen niet worden gesproken als menselijke woorden. Nog veel minder kunnen menselijke woorden worden gesproken als het woord van God. Een mens die door God wordt gebruikt, is niet de vleesgeworden God en de vleesgeworden God is geen mens die door God wordt gebruikt. Hier is sprake van een wezenlijk verschil” (Het Woord verschijnt in het vlees). God is tweemaal vlees geworden om Zijn werk van het verlossen en redden van de mensheid te verrichten, en beide keren waren er mensen die door God werden gebruikt en die meewerken aan het werk van de vleesgeworden God. Wat is precies het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en de mensen die door God worden gebruikt? En hoe moeten we de vleesgeworden God leren kennen? De antwoorden worden in deze korte video gegeven.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl