Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Nederlandse religieuze Muziek ‘Verenigd door liefde’ Dans (Officiële Video)

Serie muziekvideo’s
720 weergave Gepubliceerd op 2019-05-26

Nederlandse religieuze Muziek ‘Verenigd door liefde’ Dans (Officiële Video)

We reizen van ver om bijeen te komen in het huis van God,

we eten en drinken Gods woorden en leiden het leven van de kerk elke dag.

We praktiseren en ervaren Gods woorden, we genieten echt van het begrip van de waarheid.

Leegte, pijn, verwikkelingen – ze behoren allemaal tot het verleden.

Gods woorden hebben ons samengebracht;

hoe zoet is het om van deze woorden te genieten in ons hart.

Door elkaar lief te hebben, over te lopen van blijdschap en plezier,

de waarheid te begrijpen en God te loven, wordt ons hart vrijgemaakt!

We komen bijeen voor God, ieder van ons met een hart dat Hem liefheeft.

We lezen Gods woorden, er is licht in ons hart en een pad van de praktijk in alle dingen.

We helpen en steunen elkaar, we leven in Gods liefde.

We leggen valsheid en bedrog af, we oefenen om eerlijk te zijn.

Gods woorden brengen ons samen,

onze harten raken verbonden en we houden van elkaar, zo nauw mogelijk.

We zien dat God zo lieflijk is, wat ons hart bezielt;

ons hart heeft God lief en looft God, hoe gezegend zijn we!

We kijken terug op momenten samen, met een bitterzoet gevoel,

ze zijn onvergetelijke herinneringen geworden.

God heeft ons tot vandaag gebracht en we hebben zo veel van Zijn liefde ervaren.

Na het ervaren van beproevingen en loutering is er verandering in onze levensgezindheid.

We ondernemen de missie om van God te getuigen en gaan daarbij onze verschillende wegen.

Gods woorden leiden ons voor altijd voort, we verspreiden Zijn goede nieuws op aarde.

Broeders en zusters, sta op, een van hart en een van zin;

God liefhebben betekent Zijn wil indachtig zijn.

Hoe groot het lijden ook is, we zullen nooit opgeven;

we zullen God voor altijd liefhebben en van Hem getuigen,

we zullen Hem trouw zijn tot het uiterste einde!

Broeders en zusters, sta op, een van hart en een van zin;

verspreid het evangelie van het koninkrijk en volg Gods wil.

We smachten naar de dag van Gods glorie, wanneer we weer bijeen kunnen komen,

samen met God, nooit apart!

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.