Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Gezang Gods woorden ‘Hoe de verschijning en het werk van Christus van de eindtijd te kennen’

Video’s met gezangen 574  2019-05-08

Gezang Gods woorden ‘Hoe de verschijning en het werk van Christus van de eindtijd te kennen’

I

Gods incarnatie zal Zijn wezen en uitdrukking belichamen.

En in het vlees zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen,

om uit te drukken wat Hij is, naar alle mensen waarheid te brengen,

om hen leven te geven en hen de weg te tonen.

Vlees dat niet het wezen van God bevat,

is zeker niet de vleesgeworden God, vleesgeworden God.

Vlees dat niet het wezen van God bevat,

is zeker niet de vleesgeworden God, vleesgeworden God.

II

Bevestig Gods vlees en de ware weg door Zijn gezindheid, woorden en werken.

Focus op Zijn wezen en niet op Zijn verschijning.

De buitenkant bepaalt niet wat er vanbinnen in is,

en Gods werk past zich niet aan aan de noties van de mens.

Vlees dat niet het wezen van God bevat,

is zeker niet de vleesgeworden God, vleesgeworden God.

Vlees dat niet het wezen van God bevat,

is zeker niet de vleesgeworden God, vleesgeworden God.

III

Verschilde de verschijning van Jezus niet van wat de mensen verwachtten?

Vermomden Zijn uiterlijk en kleding Zijn identiteit niet?

Was dat niet waarom de Farizeeën zich verzetten?

Ze focusten op hoe Hij eruit zag en niet op wat Hij zei.

Vlees dat niet het wezen van God bevat,

is zeker niet de vleesgeworden God, vleesgeworden God.

Vlees dat niet het wezen van God bevat,

is zeker niet de vleesgeworden God, vleesgeworden God.

IV

God hoopt dat zij die Hem zoeken de geschiedenis niet herhalen.

De Farizeeën niet volgen en God niet nog eens kruisigen.

Dus overweeg zorgvuldig hoe jij Zijn terugkeer zal verwelkomen.

Heb een duidelijk idee hoe jij je zal onderwerpen aan de waarheid.

Hoe jij je aan de waarheid onderwerpen zal.

Het is de plicht van iedereen die op Jezus wacht, op Jezus’ terugkeer wacht.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl