Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Lezing van de woorden van God ‘God Zelf, de unieke I Gods gezag (I) Deel twee’ (Fragment I)

Lezing van de woorden van God ‘God Zelf, de unieke I Gods gezag (I) Deel twee’ (Fragment I)

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

Apirut Vancha-am

www.stockfootage.com

http://www.greenmountaindrone.com

https://www.youtube.com/watch?v=V_wCaoN5Ma0

https://www.youtube.com/watch?v=F1XCsQ3IybI

Maurice Baker https://www.youtube.com/user/MauriceBaker100/featured

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl