Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Kerkmuziek ‘Gehoorzaam het werk van de Geest om tot het einde te volgen’

Video’s met gezangen 922  2019-02-05

Kerkmuziek ‘Gehoorzaam het werk van de Geest om tot het einde te volgen’

I

Het werk van de Heilige Geest verandert van dag tot dag,

stap voor stap hoger met grotere openbaringen.

Dit is hoe God werkt om de mens te vervolmaken.

Als de mens niet mee kan, wordt hij misschien vernield.

Zonder een hart dat gehoorzaamt,

kan hij niet tot het einde volgen.

Zij die van nature ongehoorzamen, bewust tegenwerken,

zullen achtergelaten worden, terwijl Gods werk verder draaft.

Alleen zij die gehoorzamen, zichzelf graag vernederen

kunnen tot het einde vooruitkomen, tot het einde van de weg.

II

Het vorige tijdperk is voorbij, en dit is een nieuw tijdperk.

Wanneer een nieuw tijdperk aanbreekt, moet nieuw werk gedaan worden.

En in het laatste tijdperk wanneer God de mens vervolmaakt,

zal God heel snel werken, nieuw werk stellen.

En dus zonder een hart dat gehoorzaamt,

hoe moeilijk om Gods stappen te volgen!

Zij die van nature ongehoorzamen, bewust tegenwerken,

zullen achtergelaten worden, terwijl Gods werk verder draaft.

Alleen zij die gehoorzamen, zichzelf graag vernederen

kunnen tot het einde vooruitkomen, tot het einde van de weg.

III

Gods werk is niet onveranderlijk noch gebonden door regels,

maar het is steeds nieuwer, het is altijd hoger.

Met elke stap wordt Zijn werk praktischer,

meer en meer in lijn met de echte noden van de mensheid.

Alleen wanneer de mens door dit soort werk gegaan is,

kan zijn gezindheid eindelijk veranderen.

Zij die van nature ongehoorzamen, bewust tegenwerken,

zullen achtergelaten worden, terwijl Gods werk verder draaft.

Alleen zij die gehoorzamen, zichzelf graag vernederen

kunnen tot het einde vooruitkomen, tot het einde van de weg.

IV

De kennis van de mens van het leven groeit, en zo verheft God Zijn werk.

Dat is hoe God de mens vervolmaakt en hem geschikt maakt voor Gods gebruik.

Zijn werk strijdt, zet de noties van de mens recht,

leidt hen naar een hogere, echtere staat,

de hoogste sfeer van geloof in God, zo mag Zijn wil gedaan worden.

Zij die van nature ongehoorzamen, bewust tegenwerken,

zullen achtergelaten worden, terwijl Gods werk verder draaft.

Alleen zij die gehoorzamen, zichzelf graag vernederen

kunnen tot het einde vooruitkomen, tot het einde van de weg.

uit 'Volg het Lam en zing een nieuw lied'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl