Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Nederlandse christelijk lied 2019 ‘Als je je hart openstelt voor God’ (Nederlandse Ondertiteling)

Serie muziekvideo’s 971  2019-05-04

Als je God niet begrijpt en Zijn natuur niet kent,

kan je hart nooit werkelijk openstaan, openstaan voor God.

Zodra je je God begrijpt, zul je begrijpen wat er in Zijn hart is

en proeven wat in Hem ligt met al je geloof en aandacht.

Als je proeft wat er in Gods hart is, beetje bij beetje, dag na dag,

als je proeft wat er in Gods hart is, zal je hart zich openstellen voor Hem.

Als je hart echt openstaat, als je hart echt openstaat,

zie je de minachting, zie je de schande

van je buitensporige en zelfzuchtige eisen.

Als je hart echt openstaat, als je hart echt openstaat,

zie je een oneindige wereld in Gods hart

en zul je in een rijk van ongekende wonderen zijn.

In dit rijk is er geen bedrog, geen misleiding, geen duisternis en geen kwaad.

Er is alleen eerlijkheid en trouw, alleen rechtvaardigheid en vriendelijkheid.

Hij is liefde, Hij is zorgzame, oneindige compassie.

In je leven voel je vreugde als je je hart openstelt voor God.

Zijn wijsheid en macht vullen dit rijk, zo ook Zijn gezag en liefde.

Je kunt zien wat God heeft en is,

wat Hem vreugde brengt, wat Hem smart brengt,

wat Hem verdriet en boosheid brengt, is voor iedereen te zien,

als je je hart openstelt voor God en Hem binnen nodigt.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.