Cross talk – ‘Onze voorganger zei…’ Wie zouden wij gelovigen in de Heer moeten gehoorzamen?

Yu Shunfu gelooft in de religieuze wereld en aanbidt en bewondert dominees en ouderlingen. Ze denkt dat ‘dominees en ouderlingen allen door God in hun ambt zijn gezet, en dat gehoorzaamheid aan dominees en ouderlingen gelijk staat aan gehoorzaamheid aan God,’ dus luistert ze in alle situaties naar haar dominee, zelfs als het gaat om het verwelkomen van de terugkeer van de Heer. Maar dankzij een briljante reeks discussies begint Yu Shunfu in te zien dat het vasthouden aan religieuze opvattingen absurd en onredelijk is. Uiteindelijk beseft ze dat de verheerlijking van God het belangrijkste is in haar geloof, en dat je de "tempel" van het hart voor God moet reserveren. Dus kiest ze ervoor om zelf op zoek te gaan naar de ware weg …

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Onderdelen van het materiaal in deze video zijn van:

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl