‘Het gesprek’ Christelijke film clip 3 – Het ongelooflijke antwoord van de christenen op de geruchten en lasterpraat van de CCP

Bekijk de hele film

‘Het gesprek’ Christelijke film clip 3 - Het ongelooflijke antwoord van de christenen op de geruchten en lasterpraat van de CCP

In een poging christenen te misleiden om ze ertoe te brengen God te verraden en hun geloof op te geven, heeft de CCP zich openlijk godslasterlijk uitgelaten tegen zowel Christus van de laatste dagen als de Heer Jezus door te beweren dat Ze beiden ordinaire mensen zijn en niet de vleesgeworden God. De CCP heeft christenen zwartgemaakt door te beweren dat ze slechts in een persoon geloven, en niet in God. Ook hebben ze het gerucht verspreid dat De Kerk van Almachtige God alleen door iemand is bedacht omdat de man die door God wordt gebruikt degene is die alle administratieve zaken van de kerk behartigt. Wat is incarnatie precies? Hoe is De Kerk van Almachtige God ontstaan en wie heeft hem opgericht? Hoe gaan christenen om met de waarheid en de feiten om de publieke geruchten en lasterpraat te weerleggen die de CCP verspreidt over Christus en De Kerk van Almachtige God?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl