Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijk lied ‘Satan kan niets onder Gods gezag veranderen’ | Officiële muziek video

Video’s met gezangen 1003  2019-07-26

Christelijk lied ‘Satan kan niets onder Gods gezag veranderen’ | Officiële muziek video

I

Voor hoeveel jaren, duizenden jaren,

heeft Satan de mens verdorven, zoveel kwaad gedaan.

Generaties, één voor één bedrogen.

Oh, hoeveel misdaden, verschrikkelijke misdaden

heeft Satan verricht op deze wereld.

De mens aangezet om te strijden met God, misbruikte en misleidde de mens,

geprobeerd Gods managementplan te vernielen.

Hoewel Satan tussen de dingen loopt die God creëerde,

kan het de mensen of dingen niet veranderen, zelfs niet een beetje.

Hoewel Satan onder de dingen loopt die God creëerde,

zelfs niet één ding kan het veranderen.

Niets verandert onder Gods bevelen.

Zelfs niet één ding kan het veranderen.

Niets verandert onder Gods bevelen.

II

Onder Gods gezag, houden alle dingen zich nog steeds aan Zijn regels.

Alle levende schepsels onderwerpen zich nog steeds aan Gods regels.

Vergeleken met Gods grootse gezag is Satans slechte natuur laag,

wild en lelijk, verachtelijk, zo klein en zo kwetsbaar.

Hoewel Satan tussen de dingen loopt die God creëerde,

kan het de mensen of dingen niet veranderen, zelfs niet een beetje.

Hoewel Satan onder de dingen loopt die God creëerde,

zelfs niet één ding kan het veranderen.

Niets verandert onder Gods bevelen.

Zelfs niet één ding kan het veranderen.

Niets verandert onder Gods bevelen.

Niets verandert onder Gods bevelen.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken:

Nederlandse religieuze muziek ‘Ik heb Gods liefde gezien’ (Officiële video)

https://nl.easternlightning.org/videos/i-have-seen-God-s-love-mv.html

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.