Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijk lied ‘Ken je de bron van eeuwig leven’ | Gezang Gods woorden

Video’s met gezangen 710  2019-06-22

Christelijk lied ‘Ken je de bron van eeuwig leven’ | Gezang Gods woorden

I

God is de bron van het leven van de mens; hemel en aarde leven door Zijn kracht.

Niets dat leeft kan zichzelf bevrijden van Gods gezag en heerschappij.

Het maakt niet uit wie je bent, iedereen moet God gehoorzamen,

zich onderwerpen aan Zijn heerschappij, Zijn bestuur en geboden!

Misschien wil je het leven en de waarheid vinden,

de God vinden die je kan vertrouwen om het eeuwige leven te ontvangen.

Als je het eeuwige leven wil, vind dan de bron en waar God is.

God is leven dat niet verandert, alleen Hij heeft de weg van het leven.

Omdat God de weg van het leven is, is God de weg naar eeuwig leven. (Yeah.)

II

God is de weg naar eeuwig leven.

Hij is soeverein in het universum.

Hij is de steunpilaar in elk hart, en Hij leeft en ademt onder de mensen.

Alleen dan kan Hij nieuw leven brengen en de mens naar de weg van het leven leiden.

God komt om onder de mensen te leven, zodat de mens het leven kan krijgen en kan bestaan.

God beveelt het universum om Zijn managementwerk te dienen.

God is in de hemel, het hart van de mens en op aarde.

Zonder deze waarheid zal je de ware weg of het leven niet krijgen.

Als je het eeuwige leven wil, vind dan de bron en waar God is.

God is leven dat niet verandert, alleen Hij heeft de weg van het leven.

Omdat God de weg van het leven is, is God de weg naar eeuwig leven. (Yeah.)

Als je het eeuwige leven wil, vind dan de bron en waar God is.

God is leven dat niet verandert, alleen Hij heeft de weg van het leven.

Omdat God de weg van het leven is, is God de weg naar eeuwig leven. (Yeah.)

God beveelt het universum, Hij is de enige weg naar het leven.

God is de weg naar eeuwig leven.(Yeah.)

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken:

Kerkmuziek ‘God betreurt de toekomst van de mensheid’ (Nederlands)

https://nl.easternlightning.org/videos/God-laments-future-of-mankind-hymn.html

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl