‘Het gesprek’ Christelijke film clip 2 – Hoe christenen terugslaan tegen de atheïstische hersenspoeling van de CCP

Bekijk de hele film

‘Het gesprek’ Christelijke film clip 2 - Hoe christenen terugslaan tegen de atheïstische hersenspoeling van de CCP

In een poging christenen te dwingen zich van God af te keren en hun geloof op te geven, heeft de CCP niet alleen getracht hen te verleiden met roem en status, maar ze ook gehersenspoeld met atheïsme, materialisme, de evolutieleer en wetenschappelijke kennis. Hoe hebben christenen gereageerd op de pogingen tot hersenspoeling en bekering van de CCP? Waarom blijven ze zo hardnekkig volhouden aan hun geloof in God en blijven ze God volgen? Deze prachtige korte video is voor jullie gemaakt om deze vragen te beantwoorden.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl