Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

‘Gospelkoor Aflevering 13’ Clip 7 | De nederdaling van Gods koninkrijk (Musical Drama)

Videoserie met koorwerken 636  2019-05-20
Bekijk de hele film

‘Gospelkoor Aflevering 13’ Clip 7 | De nederdaling van Gods koninkrijk (Musical Drama)

In het boek Openbaring staat: “Toen zag ik de ​heilige​ stad, het nieuwe ​Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. … Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn” (Openbaring 21:2-3). Almachtige God zegt: “Mijn koninkrijk verschijnt openlijk op aarde en de aardse rijken zijn mijn – Gods – koninkrijk geworden. … Het verheugt me om te zien dat mijn volk op het horen van mijn stem uit alle landen en alle windstreken bij elkaar komt. O mensen, hun mond is nooit ver van de ware God en hun lofprijzingen en enthousiasme kennen geen einde!” (‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Almachtige God, Christus van de laatste dagen, verwerft Zijn koninkrijk en daalt af, Zijn uitverkoren mensen dansen en zingen om Gods triomf over Satan te vieren en Gods koninkrijk wordt op aarde gevestigd.

Bekijk de volledige musical:

‘Gospelkoor Aflevering 13’ | mensen hebben de heiligheid teruggekregen die ze ooit bezaten (musical)

https://nl.easternlightning.org/videos/gospel-choir-episode-13.html

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.