Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Gospel film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ (Officiële trailer)

Gospel films 1241  2019-02-11
Bekijk de hele film

Het openbaren van het mysterie van Gods incarnatie - Gospel film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ (Officiële trailer)

Lin Bo’en was een ouderling in een huiskerk in China. In al zijn jaren als gelovige voelde hij zich vereerd om lijden te ondergaan voor de Heer, en hechtte hij belang aan de kennis en het vinden van de Heer Jezus Christus, meer dan wat ook in de wereld. Op die bewuste dag ging hij weg om te prediken en kreeg schokkend nieuws te horen: de Heer Jezus was in het vlees teruggekeerd, en Hij is Christus van de laatste dagen – Almachtige God! Dat bracht Lin Bo’en in de war. Als de Heer terugkeert, zou Hij op een wolk neerdalen, dus waarom zou Hij Zichzelf incarneren en Zijn werk in het geheim verrichten? Welke mysteriën gaan er schuil achter de incarnatie van God? Als de Heer waarlijk is teruggekeerd, waarom zijn we dan niet opgenomen? … Er ontspint zich een heftige discussie tussen Lin Bo’en en zijn collega’s en de predikers van De Kerk van Almachtige God … Zullen ze eindelijk begrijpen dat Almachtige God de terugkeer van de Heer Jezus is, de verschijning van God in het vlees?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp