Yang Xiangming is medewerker van een geloofsgemeenschap, en nadat hij besluit dat Almachtige God de weergekeerde Heer Jezus in de laatste dagen is, overtuigt hij sommige van zijn broeders en zusters ervan om voor Almachtige God te kiezen. Zijn dominee heeft daar moeite mee, en die gebruikt vervolgens zijn status en geld om hem te verleiden, en dwingt Yang Xiangming bovendien op de bruiloft van zijn zoon om zich van de ware weg af te keren … Wat zal de familie van Yang Xiangming uiteindelijk doen, onder druk van de “goede” bedoelingen van de dominee? Juist nu het erop aan komt en we de wederkomst van de Heer moeten verwelkomen, waarom verhindert deze dominee gelovigen dan om de ware weg te onderzoeken? Sketch - De “goede” bedoelingen van de voorganger helpt je inzicht te krijgen in de ware feiten.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl