Bekijk de hele film:https://nl.easternlightning.org/videos/break-through-the-snare-movie.html

‘Doorbreek de strik’ (6) Nederlandse christelijke film clip - Hoe God de mens redt van de invloed van Satan

De Bijbel zegt: “Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen” (1Petrus 4:17).

In de laatste dagen verkondigt Almachtige God alle waarheid, waardoor de mensheid wordt gereinigd en gered, en toont Hij ons Zijn rechtvaardige, majesteitelijke en onschendbare gezindheid.

Gods oordeelswerk wordt verricht om de mens te redden, opdat hij kan losbreken van Satans invloed en waarlijk terugkeert tot God. Al Gods uitverkorenen die het oordeelswerk van Almachtige God aanvaarden, beginnen duidelijk de feitelijke waarheid te zien dat de manier waarop de voorgangers en ouderlingen God dienen, God in feite tart. Ze beginnen duidelijk te zien hoe hypocriet, waarheid-hatend hun antichrist-aard is, en bevrijden zich dan ook uit de verwarring en de greep van de voorgangers en ouderlingen, en keren waarlijk terug tot God. Door te luisteren naar getuigenissen van Gods uitverkorenen over hun oordeelservaringen voor de zetel van Christus zal je Gods oordeelswerk in de laatste dagen gaan begrijpen.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp