Li Mingdao is een prediker in een huiskerk. Hij gelooft al jaren in de Heer, en heeft altijd het voorbeeld van Paulus nagevolgd: prediken, werken, lijden en een hoge prijs betalen. Hij gelooft dat “zolang je hard werkt en zwoegt, je het koninkrijk zult betreden en gekroond zult worden”. Tijdens een bijeenkomst met zijn collega’s uit broeder Zhang echter twijfels over deze visie. Li Mingdao is niet overtuigd, en na thuiskomst verdiept hij zich in de Bijbel, waarna een heftige discussie met broeder Zhang volgt… Is zwoegen en werken voor de Heer de wil van God? Zorgt dit er uiteindelijk voor dat we zullen worden verheven en het hemelse koninkrijk binnengaan? Kijk naar de sketch ‘De wens is de vader van de gedachte’ om daarachter te komen.

Meer bekijken:

Sketch | ‘De Heer klopt aan’ Heb je de stem van God gehoord?

https://nl.easternlightning.org/videos/the-Lord-is-knocking.html

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl