God is de waarheid, de weg en het leven. Alleen God bezit het wezen van de waarheid. God Zelf is de waarheid. In de religieuze wereld zijn er echter veel mensen die vinden dat woorden die zijn uitgesproken door mensen die door God worden gebruikt of die het werk van de Heilige Geest bezitten en die met de waarheid overeenkomen, de waarheid zelf zijn. Ze vinden zelfs dat de kwaadaardige leer en misvattingen zoals die zijn uitgelegd door grote, belangrijke spirituele figuren op basis van hun opvattingen en fantasieën de waarheid zijn. Het gevolg is dat ze worden bedrogen en ingepalmd door mensen en zo tot mensen worden die zich tegen God verzetten en God verraden. Wat is dan precies de waarheid? Wat is de juiste manier van omgaan met woorden die overeenkomen met de waarheid en die worden uitgesproken door mensen die door God worden gebruikt en mensen die het werk van de Heilige Geest hebben?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp