607 Wie kan ontsnappen aan de komst van Gods licht?

607 Wie kan ontsnappen aan de komst van Gods licht?

1 Omdat de mensheid comateus is, is het alleen door de slagen van mijn donder dat mensen uit hun dromen worden gewekt. En wanneer ze hun ogen openen, worden velen in deze ogen gekwetst door deze ontploffingen van koude straling, tot ze hun richtingsgevoel verliezen en niet meer weten waar ze vandaan komen of waarheen ze gaan. De meeste mensen worden getroffen door de laserachtige stralen en als gevolg daarvan storten ze in elkaar onder de storm, hun lichamen worden weggevaagd door de stromende bergstromen, zonder een spoor na te laten. In het licht zijn de overlevenden eindelijk in staat mijn aangezicht duidelijk te zien en pas dan komen ze iets te weten over mijn uiterlijke verschijning, tot het punt waarop ze mij niet langer recht in het gezicht durven te kijken, diep bevreesd opdat ik niet mijn tuchtiging en vervloekingen nogmaals op hun vlees laat komen.

2 Hoeveel mensen breken uit in ongeremd wenen? Hoeveel worden er wanhopig? Hoevelen vormen rivieren met hun bloed? Hoevelen worden lijken die op allerlei manieren doelloos ronddrijven? Hoeveel mensen, die hun eigen plekje vinden in het licht, voelen een plotselinge steek van hartzeer en laten tranen vanwege hun jarenlange ongeluk? Hoeveel mensen belijden, onder de dreigende blik van het licht, hun onreinheid en besluiten tot zelfhervorming? Hoeveel mensen, die verblind zijn, zijn al de vreugde van het leven kwijt en hebben als gevolg daarvan geen zin om naar het licht te kijken en blijven dus stagneren, wachtend op hun einde? En hoeveel mensen hijsen de zeilen van het leven en kijken gretig naar hun toekomst onder leiding van het licht? ... Wie van de mensheid bestaat vandaag de dag niet in deze staat? Wie bestaat er niet in mijn licht? Zelfs als je sterk bent, of denkt dat je zwak bent, hoe kan je de komst van mijn licht vermijden?

Naar ‘Hoofdstuk 13’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

607 Wie kan ontsnappen aan de komst van Gods licht?